Una galeta o  cookie és un fragment d’informació enviat des d’un servidor de pàgines web a un navegador que pot ser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor.

El navegador guarda aquesta informació en forma d’arxiu de text en el disc dur de la persona visitant de la pàgina web per tal que certes informacions puguin ser recuperades en posteriors visites.

La pàgina web www.trekultura.com utilitza dispositius d’implantació de cookies que permeten la identificació automàtica a tota persona que navegui pel seu contingut.

Aquestes cookies faciliten a Trekultura l’obtenció de dades referents als hàbits i comportaments de les persones que visiten la web per tal de millorar la seva funcionalitat.

Es pot gestionar la instal·lació i descàrrega de cookies de www.trekultura.com i d’altres webs mitjançant l’activació o desactivació dels ajustaments destinats a tal propòsit que es troben en la configuració del seu navegador d’internet.