Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPDDD

José Antonio Muñoz Pérez (Trekultura), amb NIF 385559061K, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc oficial www.trekultura.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics dels usuaris de les activitats organitzades per Trekultura.

El recull i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Trekultura.

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

Trekultura adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

Totes les persones usuàries de les activitats organitzades per Trekultura, en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets es pot fer mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@trekultura.com

La persona usuària manifesta que totes les dades que ha facilitat són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Tekultura a través d’un correu electrònic a info@trekultura.com

Finalitat del tractament de les dades personals:

A Trekultura es tracten les dades personals recollides a través de www.trekultura.com i info@trekultura.com , amb les finalitats següents:

  1. En cas de contractació dels serveis oferts a través de www.trekultura.com i info@trekultura.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada a través de l’adreça electrònica info@trekultura.com i dels formularis disposats a trekultura.com
  3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de Trekultura i del sector.

Es recorda que tota persona usuària de Trekultura es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, tot sol·licitant-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@trekultura.com

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Manteniment de dades personals:

Les dades personals proporcionades es conservaran:

  • Mentre es mantingui la relació comercial entre Trekultura i les persones usuàries i no en sol·licitin la supressió.
  • Durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats un cop la persona usuària n’hagi sol·licitat la supressió.

Legitimació:

El tractament de les dades personals de les persones usuàries de les activitats organitzades per Trekultura està legitimitat segons les bases jurídiques següents:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Trekultura, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que Trekultura sempre informarà a totes les persones usuàries tot posant a la seva disposició aquesta política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com ara el marcatge d’una casella disposada a tal propòsit.

En cas que una persona usuària no faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, Trekultura no podrà atendre la corresponent sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.